visie

M+R interieurarchitecten  |  visie  |  herbestemmen

visie op renovatie, revitalisatie en herbestemming
 

Bestaande complexen of gebouwen hebben een plaats in ons geheugen verworven. De herinnering aan bepaalde gebeurtenissen of ervaringen gecombineerd met de sfeer en uitstraling van de omgeving of het gebouw geven het een waarde. Het is deze (meer)waarde, gecombineerd met de fysieke mogelijkheden, die het al dan niet slagen van een revitalisatie of herbestemming bepalen.

Omgaan met bestaande bebouwing is niet wezenlijk anders dan het maken van nieuwe plannen in een bestaande context. M+R streeft de visie na om te komen tot een ontwerp dat als vanzelfsprekend past in zijn omgeving of in het gebouw. Hiertoe is het van belang de bestaande structuren en de bebouwingstypologieën van de plek te doorgronden. Door de waardevolle elementen van het bestaande gebouw of omgeving te herkennen, zijn wij in staat ingrepen te doen die zich als een vanzelfsprekendheid tot het bestaande verhouden. Zodanig dat er een optimale symbiose ontstaat tussen de bestaande omgeving. De aan- en inpassingen binnen het gebouw en/of omgeving beantwoorden aan de gebruiksaspecten en worden geoptimaliseerd met als doel een kwalitatieve en duurzame omgeving te realiseren ●
 

Beeldmerk M+R
random header template - HERE 1
Contact
Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer